Informacje dla Prasy

Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest wydarzeniem cyklicznym od lat promującym publikacje o tematyce krajoznawczej i turystycznej, przekazujące wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju.

W roku 2021 Przegląd odbywa się po raz dwudziesty dziewiąty i jest współorganizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Grupę MTP oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Koordynatorem Przeglądu jest Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie, która realizuje go w porozumieniu z Komisją Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK, Wielkopolskim Klubem Publicystów i Oddziałem Poznańskim PTTK.

Wydarzenie patronatem objęły instytucje związane z działalnością wydawniczą i promocją turystyki  w Polsce, m.in.: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, miesięcznik Poznaj Swój Kraj, portal Wydawca.com.pl, TTG Dziennik Turystyczny.

W ramach Przeglądu odbywa się ogólnopolski konkurs na książkę krajoznawczą i turystyczną w 6 określonych regulaminem kategoriach. Ocenie Jury Przeglądu, w którego skład wchodzą eksperci rynku wydawniczego, podlegają walory merytoryczne i poziom edytorski nadesłanych publikacji.

Kryteria oceny zgłoszonych publikacji określone są w Regulaminie Przeglądu, zaś pełen protokół prac Jury 29 Przeglądu jest zamieszczony na stronie https://przegladksiazki.pl/przeglad-ksiazki-2021.

Książki zgłaszane do udziału w Przeglądzie są promowane na stronie internetowej oraz na fanpage FB Przeglądu. W 29 edycji Przeglądu organizatorzy po raz pierwszy wprowadzili dodatkowe wyróżnienie, Nagrodę Publiczności, która została przyznana przez internautów w plebiscycie na najciekawszą publikację biorącą udział w Przeglądzie.

..

Jesteśmy przekonani, że Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej pozwoli na wyłonienie z rynku księgarskiego najbardziej wartościowych publikacji dla branży turystycznej oraz spopularyzuje wydawnictwa krzewiące turystykę oraz krajoznawstwo w Polsce.

Zapraszamy do poznania historii Przeglądu oraz poprzednich edycji.

Organizatorzy

..

.

Do pobrania:

Logotypy organizatorów Przeglądu:

PATRONATY