Okładka - Nasze skarby - Gmina Lubin
Okładka - Nasze skarby - Gmina Lubin Okładka - Nasze skarby - Gmina Lubin Okładka - Nasze skarby - Gmina Lubin Okładka - Nasze skarby - Gmina Lubin Okładka - Nasze skarby - Gmina Lubin

Nasze skarby - Gmina Lubin

Marlena Kovařίk

Wydawnictwo: Gmina Lubin

Miejsce i rok wydania: Lubin 2021

ISBN/ISSN: 978-83-62535-35-4

Kategoria: Albumy krajoznawcze

Licza tomów: 1

 

Gdzie można kupić zgłaszaną publikację?

Urząd Gminy w Lubinie

 

Udostępnij na: Facebook Twitter
Oddano głosów: 15

Rekomendacja zgłaszającego:

Pierwsza zbiorcza publikacja zachęcająca do poznania i odwiedzenia Gminy Lubin.

Gmina Lubin położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego, zajmującego południowo-zachodnią część kraju. Obszar gminy stanowi jeden z najcieplejszych regionów klimatycznych Polski.

Gmina Lubin wyróżnia się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, znajduje się tu 18 parków krajobrazowych. Rezerwat przyrody „Zimna Woda” stanowi wschodnią odnogę Borów Dolnośląskich. Ochroną objęte są tu zbiorowiska grądowe z licznymi drzewami pomnikowymi o znacznych rozmiarach oraz stanowiska wielu gatunków górskich zaaklimatyzowanych na stanowiskach niżowych. W południowo zachodniej części gminy został wydzielony obszar chronionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody” z cennymi przyrodniczo zasobami leśnymi.