Okładka - Działalność kulturalna hrabiny Friederike von Reden (1774–1854)

Działalność kulturalna hrabiny Friederike von Reden (1774–1854)

Urszula Bończuk-Dawidziuk

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ATUT

Miejsce i rok wydania: 2019

ISBN/ISSN: 978-83-7977-410-4

Kategoria: Monografie i inne opracowania krajoznawcze

Licza tomów: 1

 

Gdzie można kupić zgłaszaną publikację?

Strefa Kultury

Poczytaj

Bonito

księgarnia wyd. ATUT

 

Udostępnij na: Facebook Twitter
Oddano głosów: 1

Rekomendacja zgłaszającego:

Do rozwoju kultury europejskiej przyczyniło się wiele kobiet. Jeśli były wybitnymi poetkami, malarkami lub aktorkami, ich dorobek jest powszechnie znany. Mniej wiadomo o tych, które szeroko rozumianą działalność kulturalną organizowały, inicjując różne ambitne przedsięwzięcia, patronując im lub wspierając je finansowo.

Wybitną przedstawicielką tej grupy była bohaterka niniejszej książki – hrabina Friederike von Reden. Ta niemiecka szlachcianka, wychowana w Ameryce Północnej, była od 1802 roku żoną pruskiego ministra Friedricha Wilhelma von Redena, zasłużonego dla rozwoju górnictwa i hutnictwa na Śląsku. Redenowie mieli posiadłość w Bukowcu w Kotlinie Jeleniogórskiej, gdzie powstał ogród krajobrazowy na wzór angielski, z gospodarstwem rolnym w stylu tzw. farmy ozdobnej. Szczególny urok tego miejsca sprawił, że nawet po śmierci hrabiego w 1815 roku przyjeżdżała tu chętnie arystokracja pruska, artyści i ludzie nauki. Wykorzystując walory krajobrazowe Bukowca, a także dobre kontakty z dworem pruskim, hrabina stworzyła w swoim majątku ważne centrum kulturalno-religijne. Do jej najbardziej spektakularnych działań należały: sprowadzenie kościoła Wang do Karpacza Górnego i koordynacja akcji osiedlania emigrantów religijnych z Tyrolu w Mysłakowicach i Sosnówce.