Okładka - Pieniny - przyroda i człowiek
Okładka - Pieniny - przyroda i człowiek Okładka - Pieniny - przyroda i człowiek Okładka - Pieniny - przyroda i człowiek Okładka - Pieniny - przyroda i człowiek

Pieniny - przyroda i człowiek

red. Jan Bodziarczyk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Miejsce i rok wydania: Kraków 2020

ISBN/ISSN: 9788366602007

Kategoria: Monografie i inne opracowania krajoznawcze

Licza tomów: 1

 

Gdzie można kupić zgłaszaną publikację?

Pieniński Park Narodowy

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

Udostępnij na: Facebook Twitter
Oddano głosów: 4

Rekomendacja zgłaszającego:

„Pieniny – Przyroda i Człowiek” to nieregularnie ukazujące się czasopismo (od 2006 r. co dwa lata) publikujące oryginalne prace z wielu dziedzin nauki i kultury związanych swym tematem z obszarem Pienin. Udostępnia swe łamy także wszelkim dyskusjom na ważkie problemy regionu. Krótkie streszczenia, opisy rycin i tabel w języku angielskim czynią zawarte tu informacje dostępnymi również dla czytelników zagranicznych.

Dotychczas ukazało się 15 tomów poświęconych przyrodzie oraz wartościom kulturowym i historii regionu pienińskiego. Czasopismo zyskało grono czytelników zarówno w środowisku lokalnym jak też w ponadregionalnych organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się ochroną przyrody i turystyką. Autorzy z wielu ośrodków naukowych polskich, słowackich i czeskich systematycznie prezentują na łamach czasopisma wyniki badań prowadzonych w Pieninach. Wyrazem uznania i docenienia było umieszczenie naszego czasopisma na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.