Okładka - Puszcza Solska
Okładka - Puszcza Solska Okładka - Puszcza Solska Okładka - Puszcza Solska Okładka - Puszcza Solska Okładka - Puszcza Solska

Puszcza Solska

Autorzy fotografii: Michał Korga, Marcin Lenart, Paweł Marczakowski, Przemysław Stachyra, Paweł Szewczyk, Jarosław Wawerski; Tekst: Przemysław Stachyra; Redakcja: Przemysław Stachyra, Paweł Szewczyk, Paweł Marczakowski

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

Miejsce i rok wydania: Lublin 2020

ISBN/ISSN: 978-83-957758-0-2

Kategoria: Albumy krajoznawcze

Licza tomów: 1

 

Gdzie można kupić zgłaszaną publikację?

Publikacja bezpłatna do otrzymania w: Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 3,22-470 Zwierzyniec

Publikacja bezpłatna do otrzymania w: Stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego w Pukałach, Szostaki 20, 23-412 Łukowa

Publikacja bezpłatna do otrzymania w biurze Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego ul. Mełgiewska 74, lok. 209. Książkę można odebrać w każdy wtorek, w godzinach 14.00-16.00

 

Udostępnij na: Facebook Twitter
Oddano głosów: 130

Rekomendacja zgłaszającego:

Album „Puszcza Solska” to dokument chwili. Pokazane tu fotografie przedstawiają najpiękniejsze oblicza Lubelszczyzny, uchwycone na przestrzeni kilku ostatnich lat. Bohaterami albumu są rdzenni mieszkańcy Puszczy Solskiej – gatunki zwierząt i roślin, które niestety na skutek zmian środowiskowych są coraz rzadziej spotykane. Ten unikalny kompleks leśny jest jedną z ostatnich ostoi tych gatunków w Polsce.

Autorzy, na co dzień zajmujący się badaniami i ochroną przyrody z ramienia Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, niniejszą pracą pragną choć częściowo zmienić spojrzenie na bory i mokradła oraz podkreślić potrzebę ochrony tego unikatowego na skalę Unii Europejskiej kompleksu leśnego dla przyszłych pokoleń.