Okładka - Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: przewodnik turystyczny z mapami
Okładka - Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: przewodnik turystyczny z mapami Okładka - Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: przewodnik turystyczny z mapami Okładka - Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: przewodnik turystyczny z mapami Okładka - Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: przewodnik turystyczny z mapami Okładka - Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: przewodnik turystyczny z mapami

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: przewodnik turystyczny z mapami

Artur Pawłowski, Tadeusz Grabowski, Krzysztof Kałamucki

Wydawnictwo: Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu

Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec 2021

ISBN/ISSN: 978-83-954586-2-0

Kategoria: Przewodniki

Licza tomów: 1

 

Gdzie można kupić zgłaszaną publikację?

Wydawnictwo jest bezpłatne - do nabycia w Punkcie Informacji Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu

 

Udostępnij na: Facebook Twitter
Oddano głosów: 0

Rekomendacja zgłaszającego:

Przewodnik pt. „Centralny Szlak Rowerowy Roztocza” to opracowanie opisujące główną roztoczańską trasę rowerową w dwojaki sposób: tekstowy i kartograficzny. Przewodnik, podając charakterystykę przyrodniczą Roztocza oraz zarys jego historii, ukazuje je jako region wielu osobliwości, na pograniczu państw, regionów i kultur.

W publikacji zostały zaprezentowane trzy etapy Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza (CSRR): etap I: Kraśnik – Zwierzyniec, etap II: Zwierzyniec – Hrebenne, etap III: Hrebenne – Lwów. Opisano miejscowości na szlaku, pełniące rolę lokalnych centrów i ośrodków turystycznych, wskazując na najciekawsze obiekty przyrodnicze i kulturowe, takie jak: świątynie, muzea, izby regionalne, zabytki militarne itp. Zamieszczono również przekroje wysokościowe tras z zaznaczonym rodzajem nawierzchni, stromymi zjazdami i podjazdami, miejscami niebezpiecznymi, z podaniem odległości do punktów węzłowych, umożliwiających bezpieczne zaplanowanie trasy przejazdu. Zainteresowani znajdą tu również informację o szlakach rowerowych powiązanych z CSRR a także innych szlakach rowerowych przebiegających przez Roztoczański Park Narodowy i jego otulinę. Uzupełnienie powyższych treści stanowi wykaz ośrodków informacji turystycznej i wypożyczalni rowerów oraz indeks nazw geograficznych.

Przewodnik posiada rozbudowaną warstwę kartograficzną. Liczne mapy (48) i plany miast (13) prezentują przebieg trasy od Kraśnika do Lwowa, przez polskie i ukraińskie Roztocze. Wydawnictwo jest bogato ilustrowane, zawiera ok. 140 fotografii ukazujących atrakcje przyrodniczo-kulturowe na Szlaku. Przewodnik ukazał się w trzech wersjach językowych; angielskiej, polskiej i ukraińskiej, w nakładzie 15 tys. egzemplarzy.

Przewodnik z pewnością będzie pomocny dla tych, którzy poznając Roztocze będą podążać Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza, pozostałych zaś zachęci do odkrycia niezapomnianych uroków tej malowniczej krainy.

Przewodnik został wydany w ramach projektu „BikeLike Roztocze together in spite of borders” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.