Okładka - Suwalski Słownik Biograficzny
Okładka - Suwalski Słownik Biograficzny Okładka - Suwalski Słownik Biograficzny

Suwalski Słownik Biograficzny

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Miejsce i rok wydania: Suwałki 2021

ISBN/ISSN: 978-83-61-494-82-9

Kategoria: Monografie i inne opracowania krajoznawcze

Licza tomów: 1

 

Gdzie można kupić zgłaszaną publikację?

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

 

Udostępnij na: Facebook Twitter
Oddano głosów: 11

Rekomendacja zgłaszającego:

W Suwalskim słowniku biograficznym trzystuletnie dzieje miasta opisane są poprzez losy ludzi, jego mieszkańców. Są wśród nich osoby, dla których Suwałki były miastem całego życia, ale też częstokroć jedynie miejscem urodzenia bądź czasowego pobytu, niekiedy tylko epizodem, gdzie indywidualne życiorysy splotły się z jego historią, a także z historią regionu i kraju.
Są wśród nich artyści i naukowcy, politycy i budowniczowie, konspiratorzy i wojskowi, lekarze i nauczyciele, organizatorzy życia kulturalnego i społecznicy, duchowni; są postacie różnych zawodów oraz wielu języków, religii i narodowości. Postacie powszechnie znane, ale i takie, o których wiedzą jedynie historycy i badacze regionu.
Łączy je jedno – każda pozostawiła w Suwałkach swój ślad, zrobiła coś ważnego, dobrego i pożytecznego, częstokroć wyjątkowego, a czasami niechlubnego. Tak zostały, bądź zostaną, zapamiętane przez potomnych. To one mniej lub bardziej świadomie „niosły miasto” przez dziesięciolecia, przez wieki.
W słowniku opisano również działających w Suwałkach i na Suwalszczyźnie krajoznawców, dzięki którym powstał i funkcjonował pierwszy w Polsce regionalny oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, m.in. Kazimierza Kulwiecia i Karola Hoffmana, a także późniejszych zasłużonych dla suwalskiego PTK działaczy: Zygmunta Gąsiorowskiego, Karola Stanisława Lineburga. Zamieszczono także biogramy niezwykłych krajoznawców działających po 1945 roku w PTK i w PTTK, m.in.: Antoniego Patli, Jerzego Klimki, Józefa Luto.